Skip to content

Return on Ad Spend (ROAS)

ROAS mäter förhållandet mellan intäkt och annonskostnad. Nyckeltalet används vanligtvis för att säkerställa att minimum-kravet på försäljningsmarginalerna hålls. Nyckeltalet är vanligast för webbplatser som låter kunderna handla varor och tjänster direkt från webbplatsen.

Fördelar

  • Tar hänsyn till faktisk intäkt och annonskostnader

Nackdelar

  • Tar inte hänsyn till konverteringsvolym (CR) eller försäljningsvolym
  • Tar inte hänsyn till faktisk trafik (CTR)

Conversion Value/Cost i AdWords

Om du dynamiskt returnerar försäljningsvärdet till AdWords så har du en kolumn som heter “Conv. Value/Cost” som du kan välja att titta på. Detta nyckeltal baseras på det värde som du returnerar in i AdWords från konverteringar. Förhoppningsvis returnerar du inte in fraktkostnaden som intäkt i det värde som du returnerar in i AdWords, om du inte säljer frakt som tjänst över internet.

Vanligtvis är detta nyckeltal det samma som ROAS. Om du returnerar försäljningsvärdet minus produktionskostnaderna är detta värde istället ditt ROI.

Hur Conv. Value/Cost beräknas

Konverteringsvärdet genom kostnaden beräknas genom att dividera intäktsvärdet för en datapunkt med annonskostnaden för samma datapunkt.

Konverteringsvärde / Kostnad =(totalt konverteringsvärde) / kostnad

Både ROAS och ROI uttrycks vanligtvis i procent, men Conv. Value /Cost uttrycks i Google AdWords som ett decimaltal med en decimal utan enhet.

Fördelarna med att använda Conv. Value /Cost som nyckeltal

Det finns främst två anledningar till att använda ROAS som nyckeltal. Där den första anledningen har att göra med annonstestning och budkalkylering. Det är vanligt att företag som har en e-handel använder ROAS eller ROI för att kalkylera deras bud. Att då också använda ROAS eller ROI som nyckeltal i sina annonstester säkerställer att de är stringenta mellan annonstesterna och budkalkyleringen.

Den andra anledningen är att nyckletalet säkerställer lönsamheten i annonseringen (om ROAS eller ROI räknas ut rätt). Det är vanligt att företag har ett minimumkrav på +400 % i ROAS för att säkerställa lönsamheten i annonseringen. Har man inte säkerställt att ROAS räknas ut rätt kan man lägga sig på en ännu högre ROAS för att minska risken att annonseringen inte är lönsam.

Nackdelar med att använda Conv. Value /Cost som nyckeltal

Nackdelen med att använda Conv. Value /Cost(ROAS eller ROI) som nyckeltal är att nyckeltalet inte tar hänsyn till volymer.

För att säkerställa att du inte suboptimerar med hjälp av Conv. Value /Cost så ska du samtidigt titta på vinsten.

Använd Conv. Value /Cost som ett filter i AdWords

I många fall är inte Conv. Value /Cost ren vinst utan total intäkt. Det som avgör om du returnerar total intäkt eller vinsten är om du inkluderar dina produktionskostnader eller ej, i den data du returnerar in i AdWords. Har du inte räknat bort produktionskostnaderna så är nyckeltalet lika med total intäkt minus annonskostnaden. I det fallet är din break-even-point högre än Conv. Value /Cost = 1. Var noga med att räkna ut vad du har för produktionskostnader så att du kan ta reda på vart din break-even-point är för varje produkt. Då kan du använda din break-even-point eller högre lönsamhetsmål som filternivå och pausa alla sökord eller annonser som inte uppfyller lönsamhetskraven.

Var uppmärksam på att ditt högsta Conv. Value /Cost, ROAS eller ROI inte med nödvändighet är det lönsammaste för bolaget. Det är i synnerhet vanligt när du satsar på produkter med hög volym och låga marginaler och jämför med produkter som har låg volym och höga marginaler.

Conv. Value /Cost är ett nyckeltal som du kan använda för att filtrera ut och pausa annonser eller sökord som inte når dina mål. Men använd Conv. Value /Cost, ROAS och ROI i kombination med andra nyckeltal för att inte suboptimera bort de sökord eller annonser som har högst lönsamhet.

Sammanfattning av Conv. Value /Cost

Konverteringsvärdet /annonskostnaden är ett användbart nyckeltal om du vill vara stringent och optimera annonser och sökord med samma nyckeltal som du använder i dina budkalkyleringar.

Kom ihåg att konverteringsvärdet /annonskostnaden är ett nyckeltal i AdWords som kan var densamma som ditt ROAS, ROI eller en variant av dessa(beroende på uträkning).

Nackdelarna med konverteringsvärdet genom annonskostnaden är att det bara uttrycker förhållandet mellan intäkten och annonskostnaden utan att ta hänsyn till vinsten eller volymen.

Använd nyckeltalet för att filtrera ut olönsamma sökord och annonser innan du använder ett annat nyckeltal som du använder för att hitta dina vinnande annonser. Ett bra nyckeltal att använda tillsammans med Conv. Value /Cost är RPI, där du låter RPI vara nyckeltalet som bestämmer vinnande annonser efter att du filtrerat ut de som inte håller måttet.

Published inReturn on Ad Spend

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.