Skip to content

Lönsam digital marknadsföring

Det hetaste inom digital marknadsföring är att lönsamhetsoptimera marknadsföringen. Den stora omvälvningen i detta är att marknadsföringen går från att vara en kostnadspost, till att vara en resultatdrivande del i ett företag.

Egentligen är själva idén inget nytt, utan det är dess kontext som har förändrats till att vara mätbar. Det innebär att man kan använda sig av nyckeltal och andra lönsamhetsmått för att optimera marknadsföringen till att vara en pengamaskin med en rörlig budget, som man kan ha kontroll på! För den som tycker om liknelser är det ungefär som ekonomistyrning genom marknadsföringskanalen istället för bolagets räkenskaper.

Detta blogginlägget kommer att fokusera på just det, och hur jag kan hjälpa dig att uppnå detta. Men först måste jag höja ett varningens finger. Det kommer att göra ont. För nu är du på väg in i ett paradigmskifte där gamla synsätt inte längre är tillräckligt bra om du vill överleva konkurrensen i den nya informationseran. Något måste gå sönder (kreativ förstörelse) för att göra plats för det nya, mer effektiva, lönsamma, arbetssättet för digital marknadsföring.

I skrivande stund befinner sig hela marknadsföringsbranschen i ett smärtsamt vägskäl med det ena benet kvar i det gamla, och med det andra benet i det nya. Det nya innebär här de som vet potentialen i det digitala.

I allt snabbare takt skruvas kraven upp på vad marknadsföringen ska klara av och hållas ansvarig för. Samtidigt förstår inte många hur transformationen ska gå till för att lyckas. Vägarna som kunderna tar (och inte tar) blir allt mer kartlagda och skräddarsydda.

Vi som arbetar som specialister inom digital marknadsföring blir ständigt påminda om hur kundresorna utvecklas. I och med att vi ständigt bryter ny mark blir möjligheterna fler och fler. Genom att använda nyckeltal, budgetar och kundanpassningar lyckas vi öka försäljningen bortom gränser vi tidigare inte trodde fanns. Det är detta som är lönsam digital marknadsföring.

Du kanske inte insett de enorma möjligheter som finns med digital marknadsföring. Jag kan försäkra dig om att de finns där. Det är bara så att du inte vetat om vad du missar. Den osynliga alternativkostnaden är många gånger så stor, att det är alltför smärtsamt att ta till sig. Men misströsta icke! Jag kan hjälpa dig. Det är mitt jobb att identifiera och agera på dessa möjligheter som till en början kan te sig ganska osynliga för den oinvigde. Men då behöver förändring ske, och det gör ont.

Var öppen för nya tankesätt

Grunden i att transformera marknadsföringen till att bli lönsam är att kunna veta vad som är rätt väg att gå. För att göra det, skiftar vi marknadsföringen från att vara en kostnadspost till att vara en resultatpost. Det är då vi öppnar upp för att kunna optimera lönsamheten till nya höjder och vinstmaximera.

En annan komponent som vi måste bryta är att arbeta i projektform och stelbenta projektbudgetar som inte är kopplade till lönsamhet och avkastning på kapital.

Jag tänkte nu ge dig ett exempel på vad din alternativkostnad är när du använder marknadsföringsbudgetar i projektform jämfört med en rörlig och dynamisk budget som baserar sig på data och lönsamhet. Liknelsen är av deduktiv logisk karaktär, så jag presenterar inga siffror. Dock finns det exempel av Google som tyder på att du missar upp till 60 % av tillfällena när du inte arbetar med dynamiska marknadsföringsbudgetar.

Tänk dig att dina potentiella kunder lever sina egna liv och söker efter vad de är intresserade av när de själva vill, utefter deras subjektiva preferenser. Det låter helt rimligt antar jag, eftersom det är precis så det förhåller sig?

Tänk dig då att du endast marknadsför dig när det passar dig, och inte när dina potentiella kunder söker efter det du erbjuder. Då är din alternativkostnad högre än om du kunde marknadsföra dig mot kunder som aktivt söker efter det du har som affärsidé!

Detta är din nuvarande alternativkostnad i möjligheter som du aldrig var med om för att du inte var där. Men det är här som vi specialister kommer in i bilden och hjälper dig att lägga om strategin mot att göra din digitala marknadsföring lönsam.

För att lyckas behöver vi få kontroll

Om vi ska lyckas med att transformera marknadsföringen till att bli lönsam behöver vi skapa vissa förutsättningar som talar om vad som är gynnsamt eller inte. Vi behöver få insikt i vilket värde som den digitala marknadsföringen skapar och vart insatserna gör störst nytta.

Vi behöver veta vad ett mål är värt och vi behöver mäta utfallet. Det vi är ute efter är att kunna balansera, och skydda oss, från att; varken övervärdera eller undervärdera måluppfyllelsen. Annars riskerar vi att suboptimera och låta potentiella kunder bli hjälpta av dina konkurrenter, och det är inget vi uppmuntrar till. Därför har vi som digitala marknadsförare en liten lätt besatthet av att försöka mäta hela värdet av utfallet.

För att skriva i klartext; behöver vi t.ex. kunna mäta din bokningsmotor. Skulle det vara så att det inte går att sätta upp mätning för att din leverantör inte har stöd för det, är min rekommendation att genast byta till en bokningsmotor som möjliggör detta. Utifrån erfarenhet har jag inga betänkligheter utöver att du bör göra detta omedelbart. Du blöder pengar till följd av deras ur-dåliga lösning! I annat fall ber jag dig att inte läsa vidare, lönsam digital marknadsföring är inget för dig och detta blogginlägg är skrivet för de som vill förbättra sin lönsamhet.

Fördelarna med att kunna mäta på ett bättre sätt sträcker sig längre än enbart mätbara resultat. Att tillskansa sig insikter om sina kunder som potentiella kunder leder till bättre och lönsammare investeringar, fler kunder och högre vinst. Det mätningen ger är insikter kring variationen i kundbeteendet i olika kundsegment, vart i köpcykeln olika besökare befinner sig i och hur mycket resurser du bör lägga var. Du kommer också få insikter i vilka budskap som fungerar var och till vilken kundgrupp och när på dygnet de är aktiva. Du kommer också att kunna se hur denna differentiering, och att agera på den, leder till högre och säkrare intäkter för dina satsade pengar.

Det bästa är att detta är möjligt inom den digitala marknadsföringen! Vi som digitala specialister rör oss ständigt i denna riktning. Det enda du behöver säkerställa för oss, och prioritera, är att tillåta oss fortsätta hitta nya insikter och identifiera vad vi kan behöva mäta för att få, än mer, värdefulla insikter.

För att underlätta din transformation har jag sammanställt några frågor som inte är enkla att svara på. Men de är av oerhört högt värde för dig:

 • Hur ska vi säkerställa att vi räknar in den försäljning som sker off-line, men som initieras online?
 • Räknar vi med livstidsvärdet för en återvändande kund för alla nya kunder som vi får?
 • Hur säkerställer vi att räkna med värdet av olika interaktioner som finns i hela kundresan till ett köp, mellan olika enheter och kanaler?

Jag vet, det är inte enkelt. Men börjar du tänka på dessa frågor och vad de innebär för dig kommer du vara bättre förberedd. Det är först nu du börjar ta ett helhetsgrepp kring värdeskapandet för ditt företag.

Var där kunden är när de behöver det du erbjuder

Dina kunder har förändrat sitt beteende, och du är långsam i anpassningen. Som jag tidigare varit inne på så kan du vara där kunden är mycket oftare och när de behöver dig! Då är du relevant för rätt kund vid rätt tillfälle i mycket högre grad än tidigare.

Vi kan t.ex. ta sökmotorsmarknadsföring (SEM) som i bransch-lingo kallas PPC-marknadsföring. Här visas annonser först när en potentiell kund söker efter något som du marknadsför dig på.

Visst är det helt fantastiskt!

Här blir marknadsföringen mer av information än reklam. Din kund skulle mycket väl kunna söka efter det du erbjuder på sin mobil på morgonen, för att sedan göra sig lite mer påläst om något du erbjuder under lunchen via datorn, för att sedan diskutera sitt tänkta köp med sin partner på kvällen. Sedan köper/kontakter kunden dig på läsplattan eller i affären/kontoret dagen efter.

Har du säkerställt att du har en strategi för att synas och verka under dina potentiella kunders köpcykel?

Vilken tur att du nu har gjort det!

Dina kunder kan vara aktiva i flera kanaler flera gånger alla timmar av dygnet. Då gäller det att du har en strategi som ger dig insikter om när det är som mest lönsamt för dig att vara där de är NU, och helst för länge sedan!

Kunderna förväntar sig att hitta det de söker nu när den möjligheten finns. Då behöver du säkerställa att du är där.

Detta återkopplar till att du kan ha en budget som inte tar slut för att din tilltänkta kampanj slutar eller att din säsong vanligtvis slutar förr eller senare.

Hur kan du återkoppla och säkerställa att fler köper tidigare och mer, nästa gång de kommer tillbaka?

Som digital marknadsföringsspecialist ser jag till att budgeten spenderas när dina kunder behöver dig, oavsett om efterfrågan varierar eller är relativt konstant. När efterfrågan ökar behöver du ha en budget som är dynamisk, precis som när efterfrågan minskar. Annars så missar du garanterat potentiella kunder.

Vad du behöver göra för att komma igång

För att ställa om marknadsföringen till att bli lönsam behöver du öppna upp för ett nytt tankesätt om hur du ser på marknadsföring. Det är, och kommer vara, jobbigt att ständigt pröva det man trodde var en “allmän sanning” man höll allt för hårt i. Det kan låta oerhört lockande när titeln är lönsam digital marknadsföring.

Att fullfölja denna omställning är inte enkel, men den är nödvändig.

För att komma igång är det bra om du sätter dig ner och börjar gå igenom följande frågeställningar:

 • Vilka nyckeltal kommer vara viktiga för att kunna mäta köpcykelns olika delar och de olika kanalernas egenskaper och styrkor?
 • Hur får jag loss mer budget för att kunna arbeta agilt när kundernas beteenden kräver det, för att inte tappa i potentiell lönsamhet?
 • Vad har jag för kostnader i dag för mina produkter? (Produktionskostnader m.m.)
 • Vad har jag för lönsamhetsmål för mina produkter/tjänster?
 • Vilka kunder skulle kunna ha ett behov av mina produkter/tjänster, men känner inte till mig?
 • Vilka kunder har ett behov av mina tjänster och är intresserade av mina produkter/tjänster?
 • Vilka kunder har ett behov av mina produkter/tjänster och köper av mig idag?
 • Vilka kunder är återkommande kunder idag och vad gör jag för att få dem att komma tillbaka?

Efter att du gått igenom följande frågeställningar så kommer du att vara väl förberedd på din nya resa mot lönsam digital marknadsföring.

 

 

Published inDigital Marketing

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.