Skip to content

Hur du använder ‘The Focusing Effect’ på webben och i din marknadsföring

Focusing-effect, eller focusing-illusion, är en kognitiv bias som uppstår när individer fokuserar för mycket på en eller vissa aspekter av en händelse, än vad den faktiska betydelsen av aspekten ger upphov till. Det leder till att man missbedömer den faktiska relevansen av framtida händelser, som man tänker på.

Anledningen till att individer fokuserar för mycket på dessa effekter är att man lägger för stor vikt vid framträdande och uppenbara aspekter av en händelse som man redan registrerat i minnet. Det innebär också att man bortser från potentiellt användbar information till följd av denna bias.

Att t.ex. tänka i stereotyper, kategorier eller teman är vanliga felslut som ger upphov till focusingeffekten på en mer specifik detaljnivå.

Som individer kan vi enbart fokusera på en begränsad mängd information åt gången.

Det går att motarbeta magnituden av focusingeffekten genom att ta sig tid att inhämta all tillgänglig information. Sedan utvärderar man alla aspekter av en händelse så rationellt som möjligt innan man fattar ett beslut.

Focusing-effect i digital marknadsföring

Många webbplatser som jag stöter på har på tok för mycket information för att en normalbegåvad individ ska kunna ta informationen till sig. Besökaren till en webbplats tenderar till att fokusera på det som mest iögonfallande och bortse från annat innehåll.

Därför är det viktigt att:

  • informationen är kortfattad
  • informationen är enkel att ta till sig
  • alla goda ting är tre

I en studie av Schkade och Nobelprisvinnaren Kahneman (1998) frågade de hur mycket lyckligare de tror att Kaliforniabor jämfört med Midwesternbor är. Generellt trodde respondenterna från både Kalifornien och Midwestern att Kaliforniaborna var lyckligare. I studien fann de ingen skillnad i hur lyckliga de var.

Det Schkade och Kahneman fann var att respondenterna, fokuserade och, lade för stor vikt vid det soliga vädret och lediga levnadsstil de har i Kalifornien. I verkligheten så är det långt fler och viktigare faktorer som påverkar hur lycklig man är, såsom graden av brottslighet och frånvaro av jordbävningar m.m.

Hur du använder dig av focusingeffekten i digital marknadsföring

Försök att få besökaren att tänka på erbjudandet de ska bestämma sig för innan själva beslutet ska ske. Framhäv och betona specifika egenskaper och fördelar av det du erbjuder som du vill att de ska fokusera på när själva beslutet ska ske.

Genom att fokusera budskap till de viktigaste USP:arna för respektive webbsida, kontra konkurrensen, säkerställer du att besökaren förstår vilken nytta den får av det du erbjuder.

Använd denna kognitiva bias till din fördel tillsammans med en väl genomtänkt visuell hierarki för att få störst effekt.

  • Fokusera på högst tre unika säljpropositioner (USP:ar)
  • Betona den mest unika USP:en till den grad att besökaren tappar fokus på mindre viktiga aspekter på webbplatsen
  • Du behöver inte enbart betona din starkaste USP, utan framhäv det som gör att du sticker ut mest från konkurrensen
  • Framhäv och betona även den stora förändring som sker då besökaren köper din produkt eller tjänst

Sammanfattning av focusingeffekten

Använd individers kognitiva bias som gör att de endast kan fokusera på relativt få och framträdande aspekter till din fördel. Det gör du genom att beskriva det du vill att individen ska fokusera på både tydligt och kortfattat.

Betona det som gör att du sticker ut gentemot konkurrensen och tydliggör den stora förändring som sker efter att de köper just din produkt eller tjänst.

Published inCognitive biasDigital Marketing

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.