Skip to content

Conversion rate (Conv. Rate eller CR)

CR mäter förhållandet mellan konverteringar och klick. CR indikerar var du får flest konverteringar i förhållande till de klick du fått.

Hur räknar man ut Conversion Rate?

CR räknas ut genom att dividera antalet konverteringar med antalet klick:

CR = konverteringar / klick

Fördelar:

  • Indikerar var du får högst grad av konverteringar för dina klick

Nackdelar:

  • Tar inte hänsyn till mängden konverteringar
  • Tar inte hänsyn till mängden klick (CTR)
  • Tar inte hänsyn till kostnaden per konvertering (CPA)
  • Har flera olika typer eller sorter av konverteringar behöver du beräkna CR för varje typ av konvertering (Kontaktformulär, sällan-köpsvaror, frekvent handlade varor, telefonsamtal m.m.)
  • Tar inte hänsyn till faktisk intäkt (ROAS)

Vad är Conversion Rate?

Konverteringsgraden är förhållandet mellan konverteringar och klick och uttrycks oftast som ett procentuellt mått. CR använder du i tester som syftar till att öka antalet konverteringar efter att någon klickat på annonsen eller kommit till webbplatsen. Den stora nackdelen med CR är att den inte tar hänsyn till antalet klick som din annons faktiskt fått.

När ska man använda Conv. Rate?

Det finns två huvudsyften då du använder CR som nyckeltal:

  • När du vill få så många konverteringar som möjligt efter att du fått ett klick
  • När du testar landningssidor med hjälp av annonser

Ett vanligt tillvägagångssätt att testa landningssidor på är att ha två identiska annonser i en annonsgrupp förutom att de leder till var sin landningssida med var sin destinations-URL. Om du testar mallar för olika landningssidor kan du skala upp nivån och genomföra samma test för landningssidorna över flera annonsgrupper. Då aggregerar du data och bör få resultat fortare.

Den andra huvudsyftet med att använda konverteringsgraden som nyckeltal är när du vill få så många konverteringa som möjligt efter att någon klickat på dina annons. Här behöver vi vara väldigt noggranna när vi sätter upp testerna eftersom konverteringsgraden inte tar hänsyn till trafikvolymen av klick. Detta är även konverteringsgradens största svaghet.

Nackdelar med Conv. Rate som nyckeltal

Konverteringsgraden är ett bra nyckeltal när du testar landningssidors effektivitet av att generera konverteringar. Men konverteringsgraden är inte ett bra mått när du vill öka det totala antalet konverteringar från annonser eftersom måttet inte tar hänsyn till hur ofta någon klickar på annonserna.

Eftersom konverteringsgraden inte tar med antalet konverteringar eller annonsvisningar så kan det ibland verka som om de annonser med minst antal konverteringar har högre konverteringsgrad än de som driver mest antal konverteringar. I dessa fall är det viktigt att titta på hur mycket data du har i uträkningarna och använda tillräckligt stor datamängd innan de får ingå i några tester. Använd helst inte konverteringsgraden vid en för liten datamängd, då kan du lika gärna gissa eller kasta tärning.

När du genomför tester är nästan aldrig konverteringsgraden ett bra nyckeltal för sig självt. Det gäller i synnerhet när du testar annonser, eftersom konverteringsgraden inte tar hänsyn till mängden klick eller annonsvisningar. Kombinerar du däremot konverteringsgraden med genomklicksfrekvensen får du konverteringar per annonsvisning (CPI) som är ett ypperligt nyckeltal för annonstester.

Låt konverteringsgraden vara en trygg vapendragare när du testar landningssidor för identiska annonser. Det är där konverterinsgraden gör ett bra jobb.

Sammanfattning av Conversion Rate

Konverteringsgraden är ett viktigt nyckeltal. Dock är det inget nyckeltal som ska användas när du testar själva annonserna, eftersom konverteringsgraden inte tar hänsyn till klick, alls. Konverteringsgraden används som nyckeltal när du vill hitta den landningssida som konverterar i högst grad när trafiken kommit till webbplatsen. När du kombinerar konverteringsgraden tillsammans med CTR får du ett mycket kraftfullare nyckeltal som betecknas CPI.

Använd konverteringsgraden som primärt nyckeltal när du vill veta vilken landningssida som konverterar i högst grad från en viss trafikkälla. När du testar landningssidor för olika sökord så ska du använda identiska annonser och en landningssida per annons.

Använd åtminstone ett annat nyckeltal tillsammans med konverteringsgraden, om du inte enbart testar landningssidor.

Published inConversion RateDigital MarketingGoogle AdWordsKPI-MetricsKPI-UsageTesting methodology

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.