Skip to content

Conversion per Impression (CPI)

CPI är ett mått på förhållandet av konverteringar per annonsvisning. Nyckeltalet används för att indikera var du får flest konverteringar per annonsvisning.

Hur räknar man ut Conversion per Impression?

Konvertering per annonsvisning räknas ut genom att dela totalt antal konverteringar med totalt antal annonsvisningar för en annons samma tidsperiod. CPI uttrycks vanligtvis i procent.

CPI = konverteringar / annonsvisningar

Fördelar:

Nackdelar:

När ska man använda sig av CPI?

För att tydliggöra när du bör använda CPI som nyckeltal kan du tänka dig följande scenario:

Du har precis fått utfall på att två annonstester har erhållit signifikans för den konfidensgrad du förutbestämt på 95 %. Testerna indikerar på att en annons har en utmärkande hög CTR men en låg konverteringsgrad. Det andra testet indikerar på hög konverteringsgrad men med en låg CTR.

Vilken annons ska du välja att gå vidare med?

Den första annonsen driver klick till din webbplats och ökar medvetandegraden av ditt erbjudande. Men trafiken verkar inte vilja konvertera när de väl kommer till landningssidan.

Den andra annonsen driver inte trafik i så hög grad men när trafiken väl kommer till landningssidan verkar den konvertera i högre grad.

Svaret är att det är omöjligt att veta vilken annons du bör välja med den informationen jag just givit dig. Informationen jag givit dig grundar sig på två olika nyckeltal; CTR och konverteringsgraden.

Det är i detta läget det är dags att använda geniknölen och plocka fram nyckeltalet CPI. Det CPI gör är att den kombinerar CTR med CR till ett nytt nyckeltal som indikerar vilken annons som genererar mest konverteringar per annonsvisning.

Vad är nu detta bra för, kan man fråga sig?

Det är nämligen så att varje gång din annons visas, har du en chans till konvertering. Du har valt ett sökord. Någon gjorde en sökning på samma sökord och din annons visas i sökresultatet. Det än nu du har en chans att annonsvisningen ska leda till en konvertering. Användaren måste nu både klicka på annonsen och sedan genomföra konverteringen. Genom att mäta från annonsvisningen, räknar du in det totala antalet konverteringar som är möjliga att få för respektive annons.

Fördelar med att använda CPI som nyckeltal

När du vill optimera för att få ut så många konverteringar från dina annonser om möjligt, är CPI rätt nyckeltal att använda sig av. Eftersom CPI tar hänsyn till både CTR och konverteringsgraden, kommer CPI att indikera på vilka annonser som troligtvis leder till flest antal konverteringar i framtiden.

När du använder CPI som nyckeltal och jämför med andra nyckeltal som också hjälper dig att fatta bättre beslut, kommer du inte med nödvändighet alltid välja att gå vidare med annonser som har det högsta CPI-värdet. Det finns några scenarion då detta kan ske.

  • När du har lågt kvalitetsresultat och du väljer annonser med högre CTR men som leder till lika många konverteringar totalt sett (I regel leder högre CTR till högre kvalitetsresultat som i sin tur sänker din CPC och höjer din annonsrankning).
  • Annonsen med högst CPI har en för hög CPA. Då väljer du annonsen med högst CPI som ligger under ditt CPA-mål
  • Du har en begränsning på hur många leads som du klarar av att ta emot per månad. I det fallet väljer du annonsen som genererar tillräckligt många konverteringar till lägst kostnad.
  • När du vill att landningssidan ska få så mycket trafik som möjligt samtidigt som du vill få så mycket konverteringar som möjligt. Detta är en vanlig strategi för varumärkesbyggande annonser. I detta fallet behöver du eventuellt omdefiniera vad du menar med konverteringar. Här kanske du även räknar in mikro-konverteringar såsom att man tittat på en video minst 50 % av videons längd, eller att trafiken i genomsnitt stannat på sidan i X sekunder. I dessa fall är CPI fortfarande ett bra nyckeltal att använda sig av.

Oavsett vilken typ av nyckeltalskombination du använder så ska du alltid analysera annonserna via andra nyckeltal och bygga dig en bild av vad som skapar framgång, eller ej, i annonstesterna. Tänk på att även förlorande annonser har information om vad som kan ha orsakat det. Att få insikter om vad som fungerar, och vad som inte fungerar, är en nyckelfaktor till att skapa sig en digital marknadsföring som är lönsam.

Nackdelar med att använda CPI som nyckeltal

Den största nackdelen med CPI är att nyckeltalet inte tar hänsyn till intäkter eller det totala ordervärdet per konvertering. Om du bedriver e-handel och du vill basera dina konverteringar på ROAS-mål eller intäkts-mål är CPI inte rätt nyckeltal att använda sig av.

CPI är ett utmärkt nyckeltal vid leadsgenerering eller när du vill få ut så många konverteringar som möjligt ut dina annonser. Men när det kommer till att optimera mot ROAS eller intäkter finns det bättre nyckeltal som är mer lämpade för att vinstmaximera så som ROAS, RPI, RPI/PPI (intäkt/ vinsten per annonsvisning) eller att vinstmaximera med hjälp av priselasticitet.

Sammanfattning av Conversion per Impression

Konvertering per annonsvisning är en av de bästa nyckeltalen du kan använda dig av när det kommer till att identifiera vilken annons som leder till flest konverteringar.

Den största nackdelen med CPI är att nyckeltalet inte tar hänsyn till intäkt per konvertering. CPI är i många fall inte det bäst lämpade nyckeltalet för en e-handel. Men för en webbplats som arbetar med leadsgenerering är nyckeltalet utmärkt.

Använder du dig av CPA-mål kan du använda CPA som filter för att pausa annonser som ligger över ditt CPA-mål, för att sedan använda CPI för att hitta annonser som leder till flest konverteringar till en rimlig kostnad. En bra kombination är att använda sig av både CPA och CPI som nyckeltal i kombination för att hitta vinnande annonser.

Om du inte använder, eller kan använda, intäktsdata i annonstesterna bör du alltid överväga att använda CPI som nyckeltal.

Published inConversion per ImpressionDigital MarketingGoogle AdWordsKPI-MetricsKPI-UsageTesting methodology

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.