Skip to content

Click-Through-Rate (CTR)

CTR är ett procentuellt mått av andelen visningar av annonsen i förhållande till klickar på annonsen. CTR mäter andelen klick på annonserna och talar om hur effektiv annonsen är på att driva klick.

Hur räknar man ut Click-Through-Rate?

CTR räknas ut genom att dividera antalet klick med antalet visningar:

CTR = klick / visningar

Fördelar:

  • Indikera var du får flest klick och trafik
  • Ökar kvalitetsresultatet (QS)

Nackdelar:

  • Tar inte hänsyn till intäkter
  • Tar inte hänsyn till konverteringar

Vad är CTR?

CTR är ett av nyckeltalen som Google gärna förespråkar för det ökar deras intäkter och det är även en av de största komponenterna i vad som påverkar dina kvalitetsresultat. Nyckeltalet CTR är användbart vid annonstester där syftet är att öka trafiken till webbplatsen. Dock tar inte CTR hänsyn till om trafiken på webbplatsen genererar konverteringar eller intäkter.

Det finns oftast två huvudsyften med att använda CTR i annonstester:

  • Att driva så mycket trafik till webbplatsen som möjligt
  • Att öka dina kvalitetsresultat

När ska man använda CTR?

Är ditt mål att driva mer trafik till webbplatsen för att fler ska känna till din webbplats, då är CTR det bästa nyckeltalet att testa och optimera mot. CTR används ofta som nyckeltal av marknadsavdelningar för att säkerställa att deras kampanjer når ut med deras budskap. Det är även vanligt att man använder CTR i sina varumärkeskampanjer och sökord samtidigt som man använder andra nyckeltal för sina produkt-kampanjer och deras sökord.

Om du har lågt kvalitetsresultat kan du oftast använda CTR för att öka kvalitetsresultatet. CTR är även en av de viktigaste komponenterna i kvalitetsresultatet, som nämnts ovan. Att ha hög CTR korrelerar ofta starkt med höga kvalitetsresultat, som i sin tur leder till lägre kostnad per klick (CPC).

Har du som huvudsyfte att driva mer trafik eller få upp ditt kvalitetsresultat. Då är CTR ett bra nyckeltal att använda i dina annonstexter.

Nackdelar med CTR som nyckeltal

Medans CTR är bra på att driva trafik, är måttet inte lika bra på att urskilja bra från dålig trafik.

För att ge dig ett exempel i ett fall där du har hög CTR, men samtidigt har hög avvisningsfrekvens (eng. bounce rate). Då driver du trafik som inte är intresserad av vad du har att erbjuda. Därför är det viktigt att även här kombinera CTR med andra nyckeltal som mäter engagemangsgrad, så som sidvisningar per besök, eller genomsnittlig tid på sidan. Något jag rekommenderar starkt är att, i någon form, mäta graden av måluppfyllelse. Då säkerställer du, samtidigt som du driver så mycket trafik du bara kan, också att trafiken är hög-kvalitativ och agerar utefter syftet med webbplatsen eller dess mål. Dock är CPI ett bättre nyckeltal när ditt mål är att driva högkvalitativ trafik som konverterar. Med CPI kan du i första hand fokusera på högkvalitativ trafik och sedan optimera annonserna för att driva mer trafik, istället för att enbart driva så mycket trafik som möjligt.

Att försöka öka din CTR för att öka ditt kvalitetsresultat är bra för de flesta webbplatser. Men det gäller inte med nödvändighet alla webbplatser. I många fall kan du använda dina annonser som en katalysator för att kvalificera och informera användare innan de klickar på annonsen. Det gör du genom att vara tydlig i ditt budskap om vad användaren kan förvänta sig efter att denne klickat på annonsen. Optimerar du CTR och kvalitetsresultatet när dessa inte korrelerar med konverteringsmålet så suboptimerar du istället. Det är alltså inte alltid som kvalitetsresultat och CTR leder till fler konverteringar.

Detta fenomen är vanligare inom B2B branscher för generiska sökord som både används av konsumenter och företag. I dessa fall är det vanligt att uttrycka sig mer explicit i annonstexter att tjänsten eller produkten är ämnad för företag eller organisationer. Då fungerar, i bästa fall, annonstexten som en katalysator mot företagskunder. Samtidigt signalerar du att det du annonserar inte är för privatmarknaden.

Skulle du då ta bort denna katalysator i annonstexten så kan CTR och kvalitetsresultat öka samtidigt som dina konverteringar minskar. Dina potentiella leads minska och de du får in är av lägre kvalitet.

Att analysera CTR bör oftast göras tillsammans med ett annat nyckeltal som indikerar kvalitet på webbplatsen. Om du t.ex. inte kan utröna en vinnare med hjälp av RPI, CPI, ROAS eller CR i något av dina test för att de ligger inom felmarginalen. Då kan du låta CTR få fälla avgörandet om vilket utfall som går vinnande ur testet. Det resulterar generellt i att ditt CTR, kvalitetsresultat och trafiken ökar, samtidigt som kostnaden per klick tenderar att minska.

Sammanfattning av CTR

Bryr du dig om kvalitativ trafik som konverterar, så är inte CTR måttet du bör använda för att få fler konverteringar. CTR tar inte hänsyn till faktiska konverteringar eller intäkter i beräkningen av måttet. Då bör du istället använda ett nyckeltal som indikerar på måluppfyllelse som tid på webbplatsen, om du vill att besökarna ska ta till sig information, eller CPI/ RPI om du vill att de ska konvertera i ett avslut. Är däremot ditt främsta behov att driva så mycket trafik som möjligt eller öka ditt kvalitetsresultat, så är CTR ett utmärkt nyckeltal.

CTR är ett viktigt mått. Utan klick till webbplatsen får du inga konverteringar och om de andra nyckeltalen inte visar på signifikans för den konfidensgrad du bestämt för testet. Då kan du oftast låta CTR fälla avgörandet. CTR-måttet är sällan ett mått som står på egna ben när du genomför tester. Men i kombination med andra mått, såsom CPA, är det ett utmärkt nyckeltal.

Published inClick-Through-Rate (CTR)Digital MarketingGoogle AdWordsKPI-MetricsTesting methodology

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.