Skip to content

Author: Erik Gestrinius

Jag arbetar med konverteringsoptimering, digital marknadsföring & webbanalys.

Det innebär att jag planerar utifrån användardata och kundbehov för att resursoptimera agilt i, digitala, såväl som i analoga förhållanden. För att kunna nå en organisations måluppfyllelse analyserar och testar jag utifrån statistisk metod. Jag arbetar i kontinuerliga processer och når ständiga förbättringar över tid.
Jag utbildar och håller föreläsningar i digital marknadsföring & strategi.

Den här bloggen kommer i hög utsträckning fyllas med idéer och tankar som berör de fält som jag arbetar inom.

För att vara säker på att inte missa några blogginlägg så rekommenderar jag att du prenummererar på blogginläggen via din mejl.